Författare av boken E-handel för en digital nomad. Utvecklar ehandelslösningar och skriver. Här vädrar jag mitt intresse för tech, platsoberoende, journalistik och en bättre värld.

You've successfully subscribed to Erik Karlberg!