Journalist och grundare av Finkontoret. Författare till boken E-handel för en digital nomad. Intresserad av framtiden, journalistik och en bättre värld.

You've successfully subscribed to Erik Karlberg!