Sopa rent bland dina länkar

Länkar kopierade från både Facebook och Google innehåller en massa spårningsfunktioner, som gör länkarna tråkiga att dela. Nu lanseras kva.st, en tjänst för att städa länkar.

Sopa rent bland dina länkar

Känner du igen länkar som ser ut så här?

http://domännamn/cgi-bin/form.cgi?värde1=hej&värde2=världen

I början av internets övertagande av världen var länkarnas uppbyggnad grundad i tekniska förutsättningar. Hur strukturen på servern som skulle hantera frågan såg ut, avgjorde hur länkarna skulle presenteras.

Men sedan hände något, webbutvecklare insåg att även hur länkar ser ut är en del av upplevelsen och vi fick i stället något som såg ut så här.

https://domännamn/kategori1/produkt1/redigera

Det blev renare, snyggare och gick till och med ofta att förutse vart länken skulle leda.

Båda ovanstående formaten kompletterades ofta med cookies, som lagrades i användarens webbläsare, för att hantera återkommande besök eller lagra annan information om besökaren.

Dessa kom dock snart att användas även för att spåra användarna mellan sidor. Facebook och Google byggde upp en stor del av sin affärsmodell på att kunna berätta för sina annonsörer hur användaren klickat på en annons på Facebook, för att sedan ta sig hela vägen till ett köp på annonskundens hemsida.

Cookies för spårning

Men så började användarna och EU efterfråga begränsningar i hur cookies får användas. Resultatet var en oerhört irriterande fråga om att godkänna cookies på de flesta sidor, men även att Facebook och Google började smutsa ner länkar.

För när de inte längre kunde förlita sig på cookies för spårningen, var de tvugna att skicka med något som kunde identifiera användaren direkt i länkarna.

En enkel länk till https://finkontoret.se/ ser nu ut så här när den kopieras från Facebook:

https://l.facebook.com/l.php?u=https://finkontoret.se/?fbclid%3DIwAR2zFDXUikgC1chbdW1Ofvk1wTrTQUMCc-E9ZMhGk5red8LOzp3k_YLSk2c&h=AT08HUQ3w3EQpNM3KDAX17lTqHy3ofY3_gKYx0VOhzvrUeZRGUS_FSI8Kf2jFps2_eZPClPna015r0hO_pyL4xDL6uhFQBPhi2xhYYQYklWLnwJ_v10MqFdn6omGHLGYQJHpFHY&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0B-9k1dyOu21vFZaDkq0Cng5_RpcAjS8wphRAm3G61bJ2u0ZMShZnL16OCWoKVPYcRUO3_mTSW1Y3TM25n2oyU_5umPbSeBGDZhvEBJtXbcqcvzZA3WU1SEZrKY2DikVW-ARyhqLFgft0wF-aNe6XPIeIJdcMk5oYlpwce6cohccgaQxMGnURDsSHPpJGReREs

Inte direkt snyggt.

Särskilt inte när man snabbt vill kopiera en länk och dela den genom en chatapp som Telegram eller liknande.

Lösningen fram till nu är att öppna länken i en ny flik och sedan kopiera den därifrån, men tyvärr brukar trackingkoden ligga kvar även då (den där fbclid som hamnar längst bak).

Varsågod, en ny lösning

Välkommen till Kva.st, en enkel lösning för att städa länkar. Kopiera länken som vanligt från Facebook eller Google, klistra in den på kva.st och kopiera direkt en städad och fin URL som du kan dela med vänner.

Du kan också klicka dig vidare till dit länken går, utan att Facebook och Google följer vad du gör.

Trevlig länkstädning!