Vad är en digital nomad egentligen?

Vad är en digital nomad egentligen?

Det pratas en hel del om begreppet digital nomad. Det finns grupper på Facebook för digitala nomader, företag startas med inriktning på digitala nomader och böcker skrivs i ämnet. Samtidigt pratas det om konsultbranschens uppsving och gig-ekonomi. Hur hänger det här ihop och vad är egentligen en digital nomad?

Nomader är de folkgrupper vars samhällsorganisation och försörjningsmönster är förbundna med ett icke bofast levnadssätt.

Wikipedia om Nomader

Nomadiska folk

Begreppet digital nomad har sitt ursprung ur definitionen kring nomadiska folk, men tar det ett steg längre. De nomadiska folken är nomadiska i sin fysiska värld, där de flyttar på både matplats, sovplats, arbetsplats och umgängesplats över året för att överleva och få ut mesta möjliga av tillvaron. Digitaliseringen innebär att allt som går att digitalisera, också kommer att digitaliseras. Var vi äter och var vi sover är två av de mest svårdigitaliserade delarna av våra liv, medan hur och var vi arbetar och hur och var vi umgås har större möjligheter att digitaliseras. Att vårt umgänge digitaliserats är inte svårt att förstå, det räcker med att titta på barnen som helt naturligt FaceTime:ar med varandra från olika rum i huset. Hur och var vi arbetar är dock än så länge inte helt digitaliserat och det är här begreppet digital nomad kommer in.

Är digital nomad bara ett nytt ord för backpacker?

När vi inte längre behöver upprätthålla oss vid en särskild plats för att arbeta, skapas plötsligt möjlighet till ett helt annat liv än vad vi hittills är vana vid. Att jobba hemifrån ibland eller på deltid är en försmak, men det är först när vårt sätt att försörja oss blir helt platsoberoende som konceptet digital nomad kommer in i bilden. Den största fördelen är valfrihet. Vi kan välja hur vi vill leva våra liv så väl som var vi vill leva. Många förknippar digitala nomader med den nya tidens backpacker; någon som reser i Sydostasien under mycket längre tid än vad 00-talets backpackers hade råd med. Bilden behöver inte vara fel, men det är möjligheten att just själv välja plats som gör hela skillnaden. Det fysiska livet kan vara antingen på Bali eller i en lägenhet i Stockholm och arbetstiderna kan vara antingen mer än heltid eller så lite som krävs för att ställa mat på bordet. Livet kan över året levas i surfstäder runt om i världen, eller från en stuga i de norrländska skogarna.

Så definitionen av en digital nomad skulle jag säga är en person vars försörjning kommer från platsoberoende arbete eller investeringar, kombinerat med ett eget val om var livet levs och en insikt om att det går att minimera sina kostnader som ett sätt att inte ägas av en arbetsgivare.

Allt det här låter såklart som en drömtillvaro, men hur når folk egentligen dit? Det vanligaste idag verkar vara att arbeta med antingen löpande eller små digitala uppdrag, så som att sköta ett företags digitala marknadsföring, jobba med översättningar av produktbeskrivningar och blogginlägg eller skriva artiklar och blogginlägg för företag och medier.

Gig-ekonomin och digitala nomader

Konceptet gig-ekonomi används ganska brett och beskriver ofta både hur en Uber-förare jobbar med att acceptera och utföra uppdrag som kommer genom förar-appen och hur konsulter utför veckolånga projekt hos sina uppdragsgivare. Gemensamt för dessa är idén om att uppdragens art är så att de är flera till antalet, eventuellt kommer från flera uppdragsgivare och att det är ett in-jobba-ut-upplägg som gäller, som inte innefattar löpande åtaganden. På så sätt hamnar kontrollen hos den som utför arbetet, exempelvis kan Uber-föraren välja att inte ta några uppdrag under en eftermiddag när solen skiner, om ekonomin nu tillåter. För en digital nomad passar gig-ekonomin som handen i handsken så fort det handlar om uppdrag som går att utföra utan fysisk närvaro.

Parallellt med att idén kring gig-ekonomi och digitalt nomadskap växer, växer också antalet personer som går från att vara anställda till att istället jobba som konsulter. Liknande drivkrafter ligger bakom, där möjligheterna att få mer kontroll över sin egen tid och sin egen ekonomi lockar. För en anställd som tagit klivet över som konsult kan det vara enklare att ta nästa steg och bli platsoberoende konsult. Många digitala nomader med kunskaper inom programmering och webbutveckling lyckas framgångsrikt driva en platsoberoende konsultkarriär med dessa kunskaper.

Platsoberoende e-handel

Andra sätt att ordna en tillvaro som digital nomad är att driva en platsoberoende e-handel, eller kamma hem utdelning från investeringar i fastigheter eller aktier. För de senare närmar vi oss att man behöver vara en helt vanlig rik person, men att driva en platsoberoende e-handel kan vem som helst göra. På just det ämnet finns det en hel del praktisk information att läsa i min bok E-handel för en digital nomad.