Skapa en hylla för dina idéer

Skapa en hylla för dina idéer

Inspirationen och känslan man får när man kommit på en ny produkt- eller affärsidé är svårslagen. Svårt att somna, tankar som snurrar. Det påminner lite om pirret inför julaftonsmorgonen när paketen ligger under granen, eller pirret i väntan på ett sms-svar från en förälskelse.

Vissa personer har förmågan att komma på idéer på löpande band. Nya produkter, nya affärsidéer eller idéer om hur världen skulle kunna förändras dyker upp på löpande band. Att komma på många idéer har dock en baksida — innan den förra idén är genomförd kan en ny idé ha tagit över fokus, och innan den är genomförd kommer ännu en idé. Och så fortsätter det utan att något alls blir färdigställt. Nyckeln för att få bort denna baksida är att skriva ner, strukturera och lägga åt sidan.

Idéer som sådana är ju inte mycket mer än just en tanke fram tills de genomförs. Det brukar sägas att entreprenören är den som faktiskt genomför en idé, inte bara kommer på den. Hur skön känslan än är av att komma på nya idéer och tänka igenom dem från alla infallsvinklar under ett par dagar, så är det inte förrän genomförandet sätter igång som en idé verkligen får liv.

Problemet blir när inspirationen kommer igen, en annan idé innan den förra är genomförd. Då är det lätt hänt att all energi läggs på den nya idén och den förra prioriteras ned. Har man inte struktur och insikt att strunta i den nya idén så finns risk att ingen av idéerna faktiskt genomförs och därigenom väcks till liv. Däremot vill man inte bara glömma sina nya idéer, det vore som att sluta komma på dem. Därför behöver du ett system för att ta hand om dina nya idéer och ändå kunna fokusera på att få idéer genomförda.

Skriv ner — så fort du kommer på och börjar formulera en idé, skriv ner den. I och med att du skriver ner dina tankar låter du hjärnan tänka vidare och behöver inte uppta dig med att oroa dig för att glömma något. Det är också enklare att formulera och prova sina idéer mot sig själv om man skrivit ner vad det handlar om.

Strukturera — ha en struktur på dina anteckningar. Sortera ner affärsidéer i en kategori, dina idéer på en bok att skriva i en annan och kanske politiska idéer i en tredje. Detta gör det lättare att gå tillbaka och hitta dina idéer, samt gör att du känner dig tryggare i att tanken kommer kunna komma tillbaka. Viktigt är att du snabbt ska kunna hitta tillbaka till dina tidigare idéer för att kunna fylla på med ytterligare tankar och planer.

Lägg åt sidan — det viktigaste steget och syftet med denna modell, ge dig själv en förutbestämd tid att lägga på varje idé, sen lägger du den åt sidan och återgår till det du fokuserade på tidigare. Låt dig exempelvis inte lägga mer än en dags funderande på en idé innan du nästan tvingar dig själv att åter rikta fokus på vad du gjorde innan. Om det dyker upp ytterligare en tanke kring idén så finns den ändå lätt till hands att komplettera med det du kommit på, genom att du skrivit ner och strukturerat.

Modellen bygger på att du när du genomfört en idé och känner att det är dags att hitta något nytt att göra, lätt kan gå tillbaka och nyktert analysera det du tidigare tänkt för att till slut välja ut en idé att gå vidare med. Strukturera och putsa löpande din samling av idéer som om det vore en frimärkssamling. Fyll på och komplettera med fler tankar och idéer när andan faller på. Ta vara på inspirationen och idéerna så att du kan fokusera på att faktiskt genomföra några också, inte bara komma på nya idéer.