Anonyma kommentarer på nätet

Anonyma kommentarer på nätet

En av de största fördelarna med Internet är att vägarna mellan den som producerar och den som konsumerar innehåll nästan helt försvinner. En av de största nackdelarna är precis densamma.

Att jag som läser något utan större ansträngning kan kommentera om jag håller med, lyfta fram en ny vinkel eller helt enkelt argumentera emot är demokratiskapande och en av de vackraste följderna av den Internetåldern vi lever i. Att det är lika enkelt att skriva ogenomtänkta, kränkande, rent elaka och hotande kommentarer är en inte lika vacker följd.

De platser där den tråkiga sidan av kommentarsmyntet tagit överhanden (LT, Avpixlat mfl) har den enkla gemensamma faktorn att det är enklare att kommentera anonymt än att göra det med sitt eget namn. De platser där en mer sansad och genomtänkt debatt frodas (DN Debatt, SVT Debatt, nu utdöda Newsmill) har den inte alltid påtvingade men annars kulturellt betingade faktorn att debattören skriver under med sitt riktiga namn. När man uttalar sig offentligt med sitt eget namn sätter man sin sociala heder på spel, vilket automatiskt gör att nivån på diskussionen höjs. Man tvingas tänka efter vad det är man skriver och om åsikterna skiljer sig från majoritetens, så tvingas man förklara på ett resonabelt och logiskt sätt. På så sätt utvecklas debatten och samhället genom förnuftets tankar och inte bara känslornas svall, som annars en snabb anonym kommentar gärna bidrar till.

Det är självklart viktigt att det fortfarande finns möjligheter att nå ut med åsikter och information utan att behöva avslöja vem man är. Därför är källskyddet oerhört viktigt och en oberoende och granskande journalistik ett måste. Här ska vi alltid ha möjlighet att vara anonyma som uppgiftslämnare, men för att en journalist ska lyssna på och ta tag i ett ärende krävs det även här en förnuftig beskrivning som inte enbart bygger på känslor.

För att dra mitt eget strå till stacken så har jag precis slagit på möjligheten att kommentera med Facebook här. Anonyma tips och kommentarer skickas med fördel till erik@karlberg.org.